سلام
ديروز عجب روز بدي بود.از اين جهت كه واحد اداري تصويب كرده كه مديران به همه كاركنان به طور متوسط 40 ساعت و تا سقف 120 ساعت مي توانند اضافه كار بدهند.
كاركردهاي ماهيانه كه اومد مدير من تاييد كرده و به هر كس طبق ديدگاه خودش به طرف اضافه كار داده و به من سپرد كه اين اطلاعات رو مخفيانه به واحد اداري بفرستم ولي من پيش خودم فكر كردم كه همكاراي من همه ورود و خروج شون رو ثبت مي كنن و حدوداً مي دونن كه اضافه كار اين ماه چقدر مي شه و وقتي فيش حقوقشون كه بياد مي فهمن كه چقدر بهشون اضافه كرده؛ بعداً ميگن چرا به ما اطلاع ندادي؟

خلاصه بهشون خبر دادم كه مديريت چقدر بهشون اضافه كرده همه شون حسابي داغ كرده بودند  و اين مدير  ما ديده اينطوره به جاي اينكه نوني از اين سفره باز شده، سر سفره همكارا بذاره اضافه كارها رو ناعادلانه تقسيم كرده؛ به 5 نفر 20 ساعت به دو نفر 50 ساعت به يك نفر 100 ساعت به يك نفر 40 ساعت بعد اسمش رو هم مديريت تشويقي، تنبيهي گذاشته. خلاصه اينكه همه يه جورايي ناراحتن اوني كه كم گرفته فكر مي كنه  مدير از سهم اون برداشته و به ديگري داده و اوني ساعت بيشتري از اضافه كار گرفته زهره مارش شده .
خدايي من خودم از اين مبلغي كه اضافه كرده بود خيلي ناراحت شدم هر چند كه به من كم نداده بود.
 ولي حالا من وجدان درد گرفتم از اينكه كاشكي بهشون اطلاع نمي دادم حداقل سر ماه مي فهميدن و از الان اين قدر ناراحت نمي شدن حالا من نمي دونم كار درستي كردم يا نه؟ شما چي فكر مي كنيد؟