سلام

جیگر عسل من دیشب(١٧/٨/٨٨ )یکی از عروسکهاشو که شکل سگه از توی کمدش انتخاب کرده و افتاده دنبال من

می گه: هاف هاف

بعد می آره می چسبونه به من و می گه هام

یعنی دارم می آم بخورمت بدو فرار کن من بیام دنبالت و بخورمت

دیشب اینقدر بدو بدو کردیم که هر دو بیهوش شدیم.

خیلی دوستت دارم پسر نفس منقلبماچ