سلام

دیشب ساعت ٢ بامداد با کمک آقای همسر موفق شدیم عکسهای دوربین رو بریزیم روی کامپیوتر حالا به اندازه سه چهار تا پست براتون عکس می زارم.

پهلوان پنبه

وقتی می خواد کسی رو قلقلک بده می گه قیلی قیلی قیلی

خجالت از نوع شیطنت آمیز

اِه دارم مطالعه می کنم

خیلی گرسنمه

وقتی زورم نمی رسه ولی بلند می کنم

سوپ خوردن مدل موشی

اگه گفتیددارم چکار می کنم......................... آب ریختم کف میز غذام و دارم هورت می کشم

 

ادامه دارد...