و آخرین سری عکسهای آذر ماه

 

 خونه مادر عروس هم دست بردار نیست

بهش می گم بسه دیگه خسته شدی قیافشو ببینید

دوباره رفته کنار عروس که داره می رقصه

حالا اومده پیش مامانی و باباش داره هنر نمایی می کنه

 

بندر انزلی

حسابی برای خودش بدوبدو کرد

بریم قایق سواری

اینجا اولش حسابی ترسید یه شکلات بهش دادند آروم شد و جلوشو نگاه می کرد

بازار ماهی فروش ها

داره چتر رو می چرخونه