سلام

شب یلدا به همه خوش بگذره

ما دیشب مراسم شب یلدا رو خونه مامان اینا برگزار کردیم

محمد حسین تا اونجایی که تونست آتیش سوزوند

خانواده همسرم رسم دارند برای شب چله برادرها برای خواهراشون چلگی می برن

ما هم جمعه برای خواهر شوهر چلگی بردیم ایشون هم برای من یه شال خرید برای محمد حسین هم یه دست لباس

این هم از شب چله امسال