سلام

  • دیروز کچ دست محمد حسین رو باز کردیم .

  • دیروز جلسه ای با معاون منابع انسانی برگزار شد

به جای اینکه برای کارکنانش ایجاد انگیزه بکنه

همان یه ذره امیدی هم که داشتیم به باد فنا داد

در حال حاضر کسی که این متنها رو نوشته یه آدم بی انگیزه و بی حوصله است