عزیز دل مامان

قشنگم، نفسکم

امید زندگی من

ای کسی که با دیدنت روزی هزار بار خدا را شاکرم

١٨ ماه هم نفست بودم

۶٨٢ روز با هم زندگی کردیم

آرزوی سلامتی و موفقیتت را از خدای مهربانم خواهانم

ورود به  ماه ١٩ زندگی ات مبارک