سلام

امروز اومدم که تولد خودم رو تبریک بگم

حالا پیش خودتون نگید چه خود شیفته

خب تولدم دیگه

تا من خودم تولدم رو تبریک نگم شما چطوری می خواید بیاید و

تولدم رو تبریک بگید؟چشمک

آقای همسر صبح که بیدار شد تولدم رو تبریک گفت

ممنون همسر مهربانم قلب

Happy Birthday Congratulations Smileys

سی ساله شدیمHappy Birthday Fun Smileys