شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

همین که نام تو در قفل بغض ها چرخید

کلید پرسش درهای بسته آسان شد.