سلام

ما جمعه ۶:٣٠ صبح به سمت بانه حرکت کردیم ساعت ٩ شب در محل اسکان مستقر شدیم.

البته در طول مسیر خیلی توقف داشتیم.

مسیر بیجار تا بانه خیلی مناظر قشنگی داشت.

دوغ های محلی خیلی خوشمزه ای داشت.

خلاصه اینکه ما از شنبه صبح شروع کردیم به چرخیدن توی پاساژها ،و تا یکشنبه ساعت ١٣ اکثر لوازمی رو که خواهرم خوشش اومده بود خرید.

ساعت ١۴ هم به سمت تهران حرکت کردیم.

توی این مدت اصلا فرصت نشد یه عکس بندازم نه که فرصت نشه یه وقتهایی اینقدر خسته بودیم که اصلا حس عکس انداختن رو نداشتیم.