آموخته ام ... که

با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه، رختخواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ، ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره ، می توان قلب خرید، ولی عشق را نه

چارلی چاپلین

 

اما چرا در این دنیای امروزی، پول شده ملاک سنجش آدمها

و خیلی چراهای دیگه.................