سلام

در اين وبلاگ اسم مستعار من ققنوس است. نمي دونم چرا يهو هوس كردم در اين پرشين وبلاگ بسازم و نمي دونم مي تونم ادامه بدم يا نه؟

البته من وب خوان قهاري هستم براي بعضي از مادراني كه وبلاگ دارند پيام هم گذاشتم و اميدوارم من رو در جمع خودتون پذيرا باشيد هر چند اولش كمي ناشي ام و انشاءا... بعد درست مي شه