سلام  

از شیرین جون و صبا جون ممنون که منو به بازی دعوت کردن

 

 قواعد بازی:

1- عبارت شش‌کلمه‌ای را در وبلاگ خود پست کنید (در صورت لزوم توضیح هم اضافه کنید)

2- به کسی که شما را دعوت کرده است، در این پست لینک بدهید

3- پنج وبلاگ دیگر را با لینک به بازی دعوت کنید.

4- به وبلاگ‌های دعوت‌شده اطلاع دهید و برای آنها دعوت‌نامه‌ای بفرستید.

  پیچکی   

   دور       

 تماشای    

            خدا          

          خواهد               

           پیچید 

 

من هم از کلبه ای پر از من و تو، دخترم ستایش و سودی جون رو به این بازی دعوت می کنم.