سلام

این روزها حسابی سر خودمو شلوغ کردم یه کمیته ای راه انداختم تحت عنوان تحقیق قبل از خرید و راجع به وسایل و مارک لباسها با اونهایی که تجربه دارن صحبت می کنم. به زودی می آم و نتیجه رو به مامان های منتظر دیگه خبر می دم.