سلامقلب

ببخشید که اینقدر دیر اومدم. توی این مدت حسابی درگیر بودیم. فردای اون روزی که نتیجه کمیته تحقیق رو نوشتم پسر دایی ام بر اثر بی احتیاطی تصادف کرد و فوت شد. این موضوع همه برنامه ریزی های منو برای خرید به هم ریخت.ناراحت توی اون مدت اینقدر همه به هم ریخته بودن که نمی شد به خرید برای پسرکم فکر کرد.ناراحت

بعد از تمام شدن مراسم  شب هفت من مریض شدم دو روز تمام مدام بدنم سرد و گرم می شد و عرق سرد روی بدنم می نشست. بعد هم بدنم خارش گرفت بعد روی پاهام پر جوشهای قرمز شد که بعضی از اونها هم سرشون سفید شده بود. خلاصه رفتم دکتر برام کلی آزمایش نوشت که خدا رو شکر همه چیز خوب بود ولی نمی دونم چرا اینطوری شده بودم.

هفته گذشته رفتم پیش دکتر خودم وضعیت گل پسر رو چک کرد و گفت همه چیز خوبه. آزمایش هفته 28 رو بهش نشون دادم که گفت قند خونت خیلی بالاست و برام تست مجدد نوشت پنج شنبه گذشته رفتم آزمایش دادم وای خیلی سخت بود چون شب قبل ساعت 8 شام خوردم تا فردا ساعت 12:30 هیچی نخوردم به غیر از آب. مابین این هم 4 بار با فاصله یکساعت ازم خون گرفتن. دیگه ساعت 12:30 تمام تنم می لرزید فشارم حسابی افت کرده بود. دیگه کلی دّپینگ کردم تا حالم جا اومد.چشمک


با همه این اوضاع خدا رو شکر تمام تست ها خوب بود.


خلاصه این مسائل باعث شده که من هنوز هیچ خریدی نکردم.ناراحتگریه