سلام دوستان

من روز دوشنبه هفته گذشته رفتم دکتر. بهم گفت وضعیتت خیلی خوبه احتمالش هست که تا هقته دیگه گل پسر بیاد. وای نمی دونید چقدر هیجان زده شده بودم. وقتی اومدم و به آقای همسر گفتم اون هم شوکه شده بود. خلاصه رفتیم خونه کلی وسایل بیمارستان رو آماده کردم.

ساعت هشت و نیم شب دیدم زیر دلم خیلی درد گرفته و ببخشید دچار ل ک ب ی ن ی شدم وقتی به آقای همسر گفتم حسابی هل کرده بود خلاصه رفتیم بیمارستان ولی گفتند هنوز موقعش نشده. گفتند احتمالا به خاطر معاینه دکترت بوده.

هیچی اومدم خونه و از سه شنبه گذشته خونه هستم البته الان دارم از اداره آپ می کنم . امروز  اومدم از همکاران خداحافظی کنم و برم.

سرعت اینترنت توی خونه خیلی پایینه ولی سعی می کنم حتما یه خبری بدم.

یادتون نره برام دعا کنید همه چیز به خیر وخوبی پیش بره

قلبماچبامن حرف نزن