سلام

وای که چقدر دلم براتون و برای این خونه تنگ شده بود. این پسر هم ما رو گذاشته سر کار همچنان منتظرم.

این اینترنت توی خونه اینقدر سرعتش پایینه که دل آدم بالا می آد تا یه چیزی رو باز کنه خیلی دوست دارم به خونه همه سر بزنم ولی اگه فرصت نشد به بزرگی خودتون ببخشید.

با عرض شرمندگی چند تا عکس از وسایل هاش با کیفیت پایین ببینید تا بعد

 

http://irapic.com/uploads/1217227864.jpg

http://irapic.com/uploads/1217152529.jpg

http://irapic.com/uploads/1217236434.jpg

http://irapic.com/uploads/1217229319.jpg