سلام به دوستان

می بینید چه فعال شدم تند تند آپ می کنم برید حالشو ببرید.

دیروز خودم به تنهایی گل پسری رو بردم حمام، هم قشنگ بود هم ترسناک، همش می ترسیدم که از دستم بیافته ولی خودش از آب خیلی خوشش می آد اصلا صداش در نیومد.

بند نافش دیروز افتاد.

  این هم چند تا عکس از گل پسری

 

  به خاطر بابا جونش عکسها رو زود بر می دارم.

ببخشید دیر اومدی حذف شد. 

 

 

ماشاءالله یادتون نره

ببخشید لینکها رو اینطوری گذاستم آخه خیلی وارد نیستم.