آقای همسر به شرطی اجازه دادن عکس محمد حسین رو در وبلاگ بزارم که بعد از چند روز حذفش کنم پس

عکسها حذف شد