رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع( وشهادت امام رضا (ع)تسلیت باد

 بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

سلام بر تو ای فرستاده خوبی ها، ای مهربانترین فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمین فرا خوانده شدی تا انسان را با معنای واقعی اش آشنا کنی. تو، آفتاب روشن حقیقت بودی در شام تیره زندگی. از مشرق دلها برآمدی و اکنون، آسمان تب دار غروب جانگداز توست.

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

 سلام ای آشنای غریب

ای عصمت هشتم! کوچه های نیشابور، هنوز بوی کلام عطرآگین تو را دارد.هر روز که خورشید خراسان، سینه ریز زرینش را از شوق می درد و انبوه دانه های طلایی اش از فراز آسمان بر حَرَمت می پاشد، کبوتر دل، بهانه کنان به سوی حرم تو پر می کشد؛ همان وتری که هر روز، به سوی دانه های مِهری می رود که برایش می پاشی.

 هوای صحن و سرای تو، پُر از زمزمه است و آسمان آکنده از ذرات لطیف حضوری است که چهره زائران خسته را می نوازد. در بارگاه تو، هیچ کس غریب نیست. سلام بر تو ای آشنای غریب! سلام بر تو، که توس، با آمدنت مدینه ایمان شد. و ما هر روز، در «مشهد» عاشقان، نگاهمان را به نگاه تو پیوند می زنیم.

هر سحر، به کوچه های ایوان نگاه روشنت کوچ می کنیم و چون پرنده ای غریب، به گوشه حَرَمت پناه می بریم.

هر روز، در سایه سار مزارت مویه کنان، شانه های خسته مان را می لرزانیم.

هر شب، فانوس اشک هامان را روشن می کنیم و دست های عاطفه مان را به دامان پر مهر و محبت تو می آویزیم.

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

چند شب پیش خواب دیدم برای پا پوسی ات آمدم اما تا به خودم بجنبم وقت رفتن بود و نتونسته بودم شما رو ببینم خیلی خیلی گریه کردم

دلم خیلی هواتون رو کرده

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

در آخر هم عکسی از عسلکم

 عکس حذف شد