سلام

عزیز دل مامان از سه شنبه  هفته گذشته تا امروز خیلی خیلی بهم سخت گذشت واقعا تحمل مریضی بچه ها خیلی سخته انشالله خدا همه مریض ها رو شفا بده.

 

عاشق دکمه های لب تاپ

 عکس حذف شد

 

وقتی صدای قرائت قرآن یا اذان رو می شنوه

عکس حذف شد 

 

محمد حسین بعد از حمام(بعد از سیزده بدرهِ که کمی سوخته بود.)

 عکس حذف شد

 

وقتی خاله ها از باب شیطنت محمد حسین رو به شکل دخترها در می آرن.(12 فروردین)

 عکس حذف شد

 

تریپ روز بعله برون خاله 16 فروردین

 عکس حذف شد

 

عاشق کنترل و نگاه شیطنت آمیز

عکس حذف شد