سلام دوستان من برگشتم

جای شما رو حسابی خالی کردم

کلی یادتون بودم

در کل سفر خوبی بود.

و اما امروز

شکر پنیرم تولدت مبارک

ای عاشقانه ترین شعر

فصل خجسته میلادت

جشن تمامی اخترهاست

جشن درخت و سبزه و دریاست

ای از تبار روشن خورشید

ای امید

شب قبل از حرکت

جاده سمنان- رفت

قدمگاه

پارک ملت مشهد

پارک نگین بجنورد- برگشت

جاده گلستان١

جاده گلستان ٢

گرگان

به زودی با عکسهای جدید بر می گردم