سلام

واکسن یکسالگی محمد حسین رو زدم

از عکسهای آتلیه تهران اصلاخوشم نیامد چون عکاس اصلا برای بچه وقت نذاشت و محمد حسین هم مدام گریه کرد. به خاطر همین فقط 2 تا عکس انداختم.

یکسالگی1

یکسالگی 2

مشهد 1

مشهد2

مشت محمد حسین