سلام

طاعات و عبادات شما قبول

من هم معمولی ام ، از یکسری مسائل خیلی دلخورم اما فعلا می خوام راجع به محمد حسین بنویسم تا بعد شاید راجع بهش نوشتم.

محمد حسین حسابی وروجک شده

  • وقتی از یه حرکت یا یه کلمه خوشش بیاد سوزنش همان گیر می کنه
  • وقتی سر کیف باشه و اطرافیان براش جیغ و هورا بکشن تند بلند می شه و راه می ره
  • وقتی سفره پهن باشه و کسی دستمال بگیره و بخواد سفره رو پاک کنه دستمال رو ازش می گیره می شینه وسط سفره و اون رو پاک می کنه و با پرت کردن پاهاش به سمت بالا خودشو جابجا می کنه(در همان حالت نشسته)
  • وقتی داری گرد گیری می کنی دستمال رو از دستت می گیره و یه جا رو هزار بار می سابه؛ مثلا می ره روی میز جلوی مبل می شینه و شروع می کنه به دستمال کشیدن دائم هم سرش رو بلند می کنه و نگاهت می کنه ببینه تائیدش می کنی یا نه؟
  • وقتی چیزی می خوره و از طعم اون خوشش بیاد تند می گه بَه بَه -  بَه بَه
  • مثل فر فره از پله های خونه مامانم می ره بالا
  • زمان سینه زدن ، دست زدن  و دعا کردن رو می دونه در زمان خودش انجام میده.
  • وقتی می خواد قِر بده اول شروع می کنه به دست زدن و بعد باسن مبارک رو به طرفین تکون می ده
  • وقتی می خواد کلاغ پر بخونه انگشتش رو می زنه زمین و می گه اَاه (کلاغ) اَر(پر) بقیه اش رو هم می گه اَه – اَر(بقیه پرنده ها رو نمی تونه بگه فقط ادای گفتنش رو در می آره)

 

محمد حسین در محل کار بابا

چی داشتید فاکتور کنم؟