سلام دوستان

توی این مدتی که نبودم رفته بودم مسافرت، سه چهار روزی رفتیم شمال جای شما خالی خیلی خوب بود.

از مر مر جونم ممنون که منو به بازی دعوت کردی

١ - اسم ٣ تا وبلاگ که خیلی دلتون می خواد قیافه نویسنده اش رو ببینین؟البته با ذکر علت

من تا به حال نتونستم توی هیچ قرار وبلاگی باشم به خاطر همین دوست دارم قیافه تمام دوستان مجازی که وبلاگشون رو می خونم ببینم.

٢ - اسم ٣ تا وبلاگی که احیانا باعث عوض شدن تفکرات شما یا بیشتر فکر کردنتون درمورد مسائل یا یاد گرفتن درسهایی از زندگی شدن رو هم بنویسین. اینم با علتهاش.

اولی شیلا جون بهشت کوچکی به نام خانه ما

دومی لیلی جون آینده

سومی عسل بانو

چهارمی یه جای دنج خانم خونه

٣ - اسم ٣ تا از محبوبترین وبلاگهایی که خواننده خاموششون هستین و حتما مرتب بهشون سر میزنین رو هم بنویسین

اکثر اوقات وقتی وارد وبلاگی می شم نظر می زارم مگر اینکه اون روز حوصله نداشته باشم و فقط دوست داشته باشم بخونم

 

تمام دوستانی که اینجا رو می خونن می تونن توی این بازی شرکت کنن