سلام

الهی بمیرم نمی دونم چرا بچه ام اینطوری شده از 27 مهر که نوشته بودم تب کرده، خوب شده بود ولی باز از دیشب دیدم توی خواب همش سرفه می کنه و بینی اش کیپ شده و نمی تونه راحت بخوابه این مدت همش یه پام خونه بوده یه پام دکتر . دعا کنید این فندق من زود خوب بشه کلی لاغر شده.