سلام

دلم می خواد وبلاگم رو آپ کنم ولی نمی دونم چی باید بنویسم

بذار یه کم فکر کنم ببینم چی به ذهنم می آد

فقط پسرم حسابی بزرگ شده

شیطون شده

اصلا دلش نمی خواد یه جا بشینه

همش در حال ورجه و ورجه کردنه

خیلی حرف نمی زنه

ولی با راههای مختلف منظورش رو می رسونه

دیشب بهش می گم قورباغه می گه قورررررررررررررررر

با ته گلوش می که خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخو

بعد هم گلوش به خارش می افته و حسابی سرفه می کنه

 

بهش می گم سلام کن

کله اش رو به سمت پایین چند بار تکون می ده

از دست این وروجک کله یه منی رو تکون می ده ولی زبون یه مثقالی اش رو حرکت نمی ده

 

وقتی خودش رو لوس می کنه دو حالت داره

اولی سرش رو می گیره بالا و هموجوری راه می ره  زیر چشمی هم نگاهت می کنه ببینه چه عکس العملی نشون می دی

دومی سرش رو کج می کنه، شصتش رو می زاره دهنش و می آد می افته توی بغلت و خودش رو توی بغلت مچاله می کنه

 

چقدر پراکنده نوشتم

نکته های اینطوری خیلی توی ذهنمه ولی نمی دونم چطوری سر همش کنم تا قابل خوندن بشه